Sct. Hans kirke er lukket pga. restaurering

i perioden 12/8 2019 - 19/4 2020.

Gudstjenester og kirkelige handlinger flyttes til Sct. Olai kirke.