Program for teologisk voksenundervisning 2018-2019

Program for teologisk voksenundervisning 2018-2019


# Download
Publish date Udgivet onsdag d. 1. august 2018, kl. 12:52
Program for teologisk voksenundervisning 2018-2019

Hovedtema: SORG                                                         HENT PROGRAMMET HER

”Sorg mellem vilkår og diagnose – et teologisk perspektiv”
v/sognepræst Kirsten Staghøj Sinding

”Bibelsjælesorg” sognepræst Ann Sofi Lægsgaard Andersen

”Adventistkirken” v/ adventistpræst Allan Falk

”Ebbe Kløvedal Reichs sære åndelige rejse til kristendommen”
v/pastor emeritus Helge Rørtoft-Madsen

”Det lukanske historieværk” v/provst Thomas Reinholt Rasmussen

”Musik / sorg” v/organist Lars Colding Wolf.

”Det er om graven, gammelt og nyt kæmper”
v/seminarielektor Jørgen Jørgensen

”Passionshistorien – Jesu lidelse og død v/forhenværende sognepræst
i Vodskov, Lisbeth Solmunde Michelsen

”Folkekirkens krise- og katastrofeberedskab” v/sognepræst Lise Munk
Petersen

”Døden som tema i billedkunsten” v/seminarielektor Inger Røgild

”Samtalekort” v/lærer Anna Kolind

6 lørdage fra kl. 10 – 14
2018: 22/9, 6/10, 10/11 2019: 12/1, 9/2, 9/3
Pris: 400 kr. for hele sæsonen

Tilmelding til
Per Gunnar Christensen 
Tlf. 2386 1718 
Pergunnar53@gmail.com 

eller

Ebba Lykkegaard
Tlf. 2926 1626
ebba.carsten@hotmail.com